Julia & Mike in fashion shoot June 2009
Julia & Mike fashion 2009
Julia_Mike_20090531_0438

Julia & Mike fashion 2009
Julia_Mike_20090531_0132

Julia & Mike fashion 2009
Julia_Mike_20090531_0124-c

Julia & Mike fashion 2009
Julia_Mike_20090531_0410

Julia & Mike fashion 2009
Julia_Mike_20090531_0406

Julia & Mike fashion 2009
Julia_Mike_20090531_0321

Back